จดทะเบียนนิติบุคคล ขึ้นทะเบียนอาหารเสริมและยา ขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน ขอ สคบ.

เราคือทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านการขออนุญาตและขึ้นทะเบียน

สอบถามเพิ่มเติม
ขึ้นทะเบียนขออนุญาตอาหาร

ขออนุญาตนำเข้าอาหาร

การผลิตหรือนำเข้าอาหารเพื่อจำหน่ายต้องขึ้นทะ

จดทะเบียนนิติบุคคล

จดทะเบียนนิติบุคคล

ในการดำเนินธุรกิจโดยทั่วไปมี 3 รูปแบบ คือ กิ

จดแจ้งเครื่องสำอาง อ.ย.

จดแจ้งเครื่องสำอางขอเลข อ.ย.

ขึ้นทะเบียนจดแจ้งเครื่องสำอางต่อสำนักงานคณะก

ขออนุญาตนำเข้าอาหาร

ขออนุญาตนำเข้าอาหาร

การผลิตหรือนำเข้าอาหารเพื่อจำหน่ายต้องขึ้นทะ...

ดูเพิ่มเติม

งานขอเลข อ.ย. อาหารเสริม

ยอมรับว่ามีความเชี่ยวชาญทางด้านงานทะเบียนอาหารเสริมมาก การให้คำแนะนำที่ดีบริการ รวดเร็ว ทันเวลาที่ต้องการ

Mr.Jakrish MD

ขอใบอนุญาตโรงงาน

คุณหมอกบใจดีมากค่ะ เวลาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลในสารบบที่แจ้งผิดพลาด ท่านก้อสามารถแก้ปัญหาให้เราได้

คุณฝ้าย ผู้จัดการ

งานปัจจุบันล่าสุด

งานขอจดเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร งานจดจัดตั้งโรงงานอาหาร งานขอขึ้นทะเบียนอาหารเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพร

RREC Staffs

ทีมงานของเรา

Miss Piyada

Founder

คุณปิยดา ญาณกิตติ กรรมการผู้จัดการ

Mr.Piyanut

CEO

คุณปิยะญัฐ ญาณกิตติ ผู้บริหารอาวุโส

Mr.Hu

Manager

Mr.Hu Cun-Chan กรรมการผู้จัดการ

Our Clients

หน่วยงานควบคุมมาตรฐานอุตสาหกรรมสินค้าและอาหาร